sohbet nedir sohbetin önemi nelerdir | Sohbet Nova

sohbet önemi
Sohbet Nedir? Sohbet’in Önemi Nelerdir?

Sohbet; iki veya daha çok kimse arasında karşılıklı olarak dostça, arkadaşça yapılan konuşma, hasbihal, musâhabe mânâlarına gelir. İmâm-ı Rabbânî -rahmetullâhi aleyh- Nakşibendiyye yolunda “sohbet”in çok mühim bir esas olduğunu sık sık hatırlatır ...