nick
şifre
Sohbet Yazı Türü Ve Özellikleri

Sohbet Yazı Türü Ve Özellikleri

SÖYLEŞİ (Sohbet)

Söyleşi anlamındaki Arapça’dan dilimize geçmiş olan sohbet kelimesi, iki anlam içerir:

 1. Arkadaşlık, yârenlik;
 2. Konuşma, görüşme, birlikte oturup söyleşme.

Makalelerin bir konuşma havası içinde daha senli benli olarak yazılan tarzına Söyleşi (Sohbet) denir. Gazete ve dergi yazılarındandır. Bu tür yazılarda, samimiyet esastır. Yazar, düşüncelerini muhakkak kabul ettirmek için okuyucularını zorlamaz. O, daha çok kendi kişisel düşüncelerini ileri sürer. Söyleşilerde, küçük fıkralar ve anılar da malzeme olarak kullanılır.

Söyleşi türünün genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

* Kompozisyon türü olarak söyleşi; makale plânıyla, fakat bir karşılıklı konuşma havası içinde yazılan yazılardır.

 • Söyleşiler, genellikle günlük sanat olaylarını konu olarak ele alır.
 • Gazete ve dergi yazılarındandır.
 • Yazarın, okuyucu ile bir sohbet havası içinde senli benli konuştuğu yazı türüdür.
 • Yazar, düşüncelerinin doğruluğunda ısrar edici olmaz.
 • Söyleşide, daha çok yazarın kişisel düşünceleri ağırlık kazanır.
 • Söyleşilerin en önemli özelliği, yazarın samimi, içten bir ifade tarzını ortaya koymasıdır.
 • Ayrıca, bu tür yazılarda anılar, fıkralar ve çeşitli güncel olaylar verilerek yazarın duygu ve düşünceleri desteklenebilir.

Makale İle Sohbetin Farkları

1. Sohbet, makaleden üslûp yönüyle ayrılır. Çoğunlukla, günlük konuların işlendiği sohbet yazılarında senli benli bir anlatım yolu seçilir, hatıralardan, halk fıkralarından, nüktelerden, özlü sözlerden yararlanılır.

2. Makaleye benzer bir yazı türüdür. Konusu daha çok genel ya da günlük sanat olaylarıdır; fakat konu, tez ve savunma amacı güdülmeden ve karşılıklı konuşma havası içinde, sıcak bir dille yazılır.

Sohbet Türünün Türk Edebiyatı’ndaki Önemli Temsilcileri

 • Ahmet Rasim – Ramazan Sohbetleri, Muharrir Bu Ya,
 • Suut Kemal Yetkin – Edebiyat Söyleşileri,
 • Şevket Rado – Eşref Saati,
 • Melih Cevdet Anday – Dilimiz Üzerine Söyleşiler,
 • Cenap Şahabettin,
 • Refik Halit Karay,
 • Hasan Ali Yücel,
 • Attila İlhan gibi yazarlarımız da bu türde eserler vermişlerdir.

Sohbet Örneği-1

Sohbet Örneği-2

önceki yazı Bir önceki sohbet yazımda « makalesini yazdım.
zaman 26 Şubat, 2021
okuma okuma
yorum yorum yok
yorumlar yazıya ait yorumlar


Bir Yorum Yazmak İstermisiniz ?