nick
şifre
qwebirc

qwebirc Nedir ? Nasıl Kurulur ?

qwebirc Kurulumu İçin Gerekenler ;

  • python (2.5 üzeri olmalıdır).
  • python-twisted, python-twisted-bin, python-twisted-core, python-twisted-runner, python-twisted-names, python-twisted-mail, python-twisted-words ve python-twisted-web (Twisted 8.2.0).
  • python-zope.interface (8.2.0)
  • mercurial
  • openjdk-6
  • opsiyonel SSL desteği : python-openssl

Aşağıdaki kurulum komutlarını işletim sisteminizin türüne göre çalıştırın. Örneğin biz Centos işletim sisteminde kurulum gerçekleştirdiğimiz için centos / rhel komutlarını çalıştırıyoruz ;

Centos / RHEL / Fedora için ;

sudo yum install epel-release
sudo yum -y install python-twisted
sudo yum -y install mercurial
sudo yum install java-1.6.0-openjdk-devel
sudo yum install python-simplejson
sudo yum -y install libffi-devel
sudo yum -y install openssl-devel
sudo yum -y install python-devel
sudo yum -y install python-pip

Gerekebilir (ssl erişimlerinde) ;

sudo pip install pyopenssl --upgrade

Ubuntu / Debian için ;

apt-get install python-twisted
apt-get install python-zope.interface
apt-get install mercurial
Ardından qwebirc sunucumuza çekiyoruz ve düzenliyoruz ;

hg clone https://github.com/qwebirc/qwebirc/
cd qwebirc
mv config.py.example config.py
nano -w config.py
Aşagıdaki config.py kısımlarını sitenize göre degiştirin eskisini silip bunlari direk config.py içine kopyalabilirsiniz.;
Degişek yerler ; IRCSERVER IP, IRCPORT, REALNAME, IDENT, BASEURL, NETWORKNAME, WEBIRC PASSWORD

örnek config.py;
from qwebirc.config_options import *
IRCSERVER = "91.291.991.791"
IRCPORT = 6667
REALNAME = "SohbetNova.com Mobile IRC Sunucusu"
IDENT = "mobil"
#OUTGOING_IP = "91.291.991.791"
WEBIRC_MODE = "webirc"
WEBIRC_PASSWORD = "qwe123456"
CGIIRC_STRING = "CGIIRC"
BASE_URL = "http://irc.SohbetNova.com:7979/"
NETWORK_NAME = "SohbetNova.com"
APP_TITLE = NETWORK_NAME + " Mobile Web IRC"
NICKNAME_VALIDATE = None
import string
NICKNAME_VALID_FIRST_CHAR = string.letters + "_[]{}`^\\|"
NICKNAME_VALID_SUBSEQUENT_CHARS = NICKNAME_VALID_FIRST_CHAR + string.digits + "-"
NICKNAME_MINIMUM_LENGTH = 2
NICKNAME_MAXIMUM_LENGTH = 15
FEEDBACK_FROM = "info@SohbetNova.comt"
FEEDBACK_TO = "info@SohbetNova.com"
FEEDBACK_SMTP_HOST = "127.0.0.1"
FEEDBACK_SMTP_PORT = 25
ADMIN_ENGINE_HOSTS = ["127.0.0.1"]
HTTP_REQUEST_TIMEOUT = 5
HTTP_AJAX_REQUEST_TIMEOUT = 30
UPDATE_FREQ = 0.5
MAXBUFLEN = 100000
MAXSUBSCRIPTIONS = 3
MAXLINELEN = 600
DNS_TIMEOUT = 5
STATIC_BASE_URL = ""
DYNAMIC_BASE_URL = ""
CONNECTION_RESOLVER = None
HMACKEY = "mrmoo"
HMACTEMPORAL = 30
#ellesme
AUTHGATEDOMAIN = "webchat_test"
QTICKETKEY = "boo"
AUTH_SERVICE = "Q!TheQBot@CServe.quakenet.org"
AUTH_OK_REGEX = "^You are now logged in as [^ ]+\\.$"
import dummyauthgate as AUTHGATEPROVIDER

7979 portunu açıyorum.(Siz hangi portu açmak istiyorsanız onu yazın.)

service iptables stop
iptables -A INPUT -p tcp --dport 7979 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables start

Unrealircd.conf eklemeniz kodlar ;

cgiirc {
type webirc;
hostname sunucuip;
password "config.py yazan sifre";
};

Yukarıdaki koda hostaneme yazan yere config.py yazdıgınız ircserver ipi, password kısmına da config.py webirc passworda belirttiginiz şifreyi yazıyoruz ve unreal rehash cekiyoruz.

Ardından qwebirc başlatmak için ;
Ftp ye qwebirc klasoru olarak attıgınız varsayıyorum.
SSH putty den login olduktan sonra ;

cd qwebirc
python ./clean.py
python ./compile.py
python ./run.py
qwebirc kurulumu hazırdır.

webten bakmak için;

BASE_URL = “http://irc.SohbetNova:7979/” yazdıgınız url den bakabilirsiniz.


önceki yazı Bir önceki sohbet yazımda « makalesini yazdım.
zaman 12 Şubat, 2021
okuma okuma
yorum yorum yok
yorumlar yazıya ait yorumlar


Bir Yorum Yazmak İstermisiniz ?